John Goodwin

מערכת פרס עובדים שקופה. עובדים נלקחים מלקוחות באופן אישי. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – לספק לעובדים עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים הופכים את השירותים לרמה טובה יותר. גישה זו היא שמאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע על ההכרזה על הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על מאזן העובדים. הנכס היומי הממוצע של נדל"ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.

Author's posts